I'm an architect.i love design,exhibition design or interior design ,exterior,architectural... طراحی معماری دکوراسیون داخلی و غرفه های نمایشگاهی سابقه بیش از200 پروژه اجرا شده در زمینه دکوراسیون داخلی و غرفه های خاص نمایشگاهی

Work Samples

  • exhibition...

  • exhibition...

Work & Education History

View full profile and work history

Specialties

Share