qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com/
more http://gwarchmar.tumblr.com/
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com/
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com/
more http://gwarchmar.tumblr.com/
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com
more http://gwarchmar.tumblr.com
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com
qView Full Size
more http://gwarchmar.tumblr.com
Gwar chmar - instalacja typograficzna / Aleksandra Toborowicz
Gwar chmar - instalacja typograficzna / Aleksandra Toborowicz

projekt zrealizowany w ramach stypendium "Mloda Polska"
Gwar chmar - instalacja typograficzna / Aleksandra Toborowicz

projekt zrealizowany w ramach stypendium "Mloda Polska"
Gwar chmar - instalacja typograficzna - Aleksandra Toborowicz

projekt zrealizowany w ramach stypendium "Mloda Polska"
projekt zrealizowany w ramach stypendium "Mloda Polska"

Favorited by 16 people

More Projects From Aleksandra Toborowicz