Làm việc là cho mình ...! Mobile: 0903 637 736 Email: bbqkhanh9@yahoo.com

Work Samples

  • Merino

  • VBL - Beer

  • Comfort

Work History

  • Deisgner

    • MSV
    • May 1986 - Present (30 years 1 month)

Specialties

Awards

Thiết kế và tham gia hội chợ Việt Pháp tại Pháp

Share