Specialties

Summary

Một kiến trúc sư bình thường, nhưng mong muốn làm nên những điều phi thường..

Education:
HCMC Architecture

Share