A mask for belonging

Hur identifierar barn sig med sina förebilder?
Hur kan man skapa trygghetssoner för olika situationer.

Projektet fokuserade på vad barn gör när det känner ett behov av en mental trygghetsson. En tillflyktsort för att värna om den emotionella hälsan.

Anton Alverbäck
Industrial Designer / Child Cultur Designer Gothenburg, Sweden