gLike
Light Blanket, Its a secret

Collaboration with Emma Öfverberg
HDK, Göteborgs Universitet
ChildCulture Design
Interaction-design
Bakgrundshistoria: Att ha en hemlighet kan vara lösningen när du vill fly din verklighet och för en stund leka på dina egna villkor. I din tillfälliga verklighet kan varken föreldrars, syskons och vänners starka viljor komma in och bestämma.

View Website
Anton Alverbäck
Industrial Designer / Child Cultur Designer Gothenburg, Sweden