gLike
Patapouf

HDK, Göteborgs universitet
Program: Childe Cultur Design
2014

Projektet gjordes för utstälningen Nudå som samordnades med den större utställningen Century of the child på Vandalorum i Värnamo.
Patapouf gjordes som en parafras av konstnärsparet Karin och Carl Larson.
Det huvudsakliga fokus låg i att studera paret Larson som designers och hur det utformade sitt hem och tillhörigheter på ett sätt som tillät barnen att röra sig fritt och uppmuntrande till lek i hemmet.

View Website
Anton Alverbäck
Industrial Designer / Child Cultur Designer Gothenburg, Sweden