Spraygun

IKDC, School of Industrial Design, Lunds Universitet
2011

Hur skapas en innovativ formgivning?

Formen är till stor del styrd av funktionen. Den ska kommunicera till användaren sitt syfte och för ergonomins skull hur rätt arbetsposition ska intas. Formen ska kännas ny och skilja sig från de existerande produkterna på marknaden. Samtidigt ska den vara igenkänningsbar som en trädgårdsspruta. .

Anton Alverbäck
Industrial Designer / Child Cultur Designer Gothenburg, Sweden