gLike
Design av informationsteknik .se (1998)

Design, deployment and operation (1998-99) of web site for the textbook Design av informationsteknik.

With Erik Stolterman.

Category: Web sites.

Jonas Löwgren
Professor Eksjö, Sweden