gLike
NYC

Monogram exploration.

Michael Spitz
Design / Identity / Branding / Typography / Illustration New York, NY