gLike
USA

USA monogram

Michael Spitz
Design / Identity / Branding / Typography / Illustration New York, NY