gLike
POINT OF PURCHASE PORTFOLIO

POINT OF PURCHASE PORTFOLIO
RODRIGO OLVERA
INDUSTRIAL DESIGNER

Available
Freelance, Full-time
Rodrigo Olvera
Sr. Industrial Designer - POP Displays/ Retail Design New York, NY