final display - senior thesis exhibit MIAD 2010
final display - senior thesis exhibit MIAD 2010
final display - senior thesis exhibit MIAD 2010
final display
final display
gLike
exhibit
Alison Kolster
Architectural Design Milwaukee, WI