Pose

I grunden är projeket baserat på Amy Cuddys forskning om power posing. Om hur man genom sin hållning kan bli mera självsäker och omedvetet påverkas till att ses som lugn och förtroendeingivande. Det intressanta är hur ”jaget” påverkas av kroppens uttryck och hur kroppen påverkas av sinnestillståndet.

Anton Alverbäck
Industrial Designer / Child Cultur Designer Gothenburg, Sweden