• Stream
  • Portfolio
  • About
Analyse Cadixwijk (bachelor 3) - A1 presentatieposter: Vooraleer een masterplan op te stellen voor de Cadixwijk werd een stedelijke analyse van de site gemaakt. Hierin werden zowel de ontsluiting van de site op micro- en macroniveau bekeken, als de relatie tussen bebouwde oppervlakte en open ruimte.
Stedenbouwkundig Concept (bachelor 3) - A1 Presentatieposter: Na de analyse van de site werd op basis van enkele referentieprojecten een voorstel gedaan voor een masterplan. Er werd hierbij vooral aandacht besteed aan het creƫren van een logische structuur voor de wijk. Aan het water werd een aangename fiets- en wandelzone voorzien. In het centrum van de wijk zijn twee pleinen waarrond/op commerciƫle activiteiten en recreatie kan plaatsvinden.
Stedenbouwkundig Concept (bachelor 3) - Impressie van U-vormige bouwblokken langs het water.
Stedenbouwkundig Concept (bachelor 3) - Impressies masterplan Cadixwijk
Stedenbouwkundig Concept (bachelor 3) - Impressies masterplan Cadixwijk
Stedenbouwkundig Concept (bachelor 3) - Impressies masterplan Cadixwijk
Stedenbouwkundig Concept (bachelor 3) - Impressies masterplan Cadixwijk
Stedenbouwkundig Concept (bachelor 3) - Impressies masterplan Cadixwijk
Stedenbouwkundig Concept (bachelor 3) - Impressies masterplan Cadixwijk
Structureel Ruimtelijk Concept (bachelor 3) - A1 Presentatieposter tussenjury
Structureel Ruimtelijk Concept (bachelor 3) - A1 Presentatieposter tussenjury
Structureel Ruimtelijk Concept (bachelor 3) - Inpassing in groepsmaquette. (tussenjury)
Structureel Ruimtelijk Concept (bachelor 3) - Inpassing in groepsmaquette. (tussenjury)
Eindjury (bachelor 3) - Presentatiepaneel A1
Eindjury (bachelor 3) - Presentatiepaneel A1
Eindjury (bachelor 3) - Presentatiepaneel A1
Eindjury (bachelor 3) - Presentatiepaneel A1
Eindjury (bachelor 3) - Presentatiepaneel A1
Eindjury (bachelor 3) - Presentatiepaneel A1
Eindjury (bachelor 3) - Maquette van het eindontwerp.
Eindjury (bachelor 3) - Maquette van het eindontwerp.
Eindjury (bachelor 3) - Maquette van het eindontwerp.
Ontwerpmethodiek 3
Bert Belmans
Portfolio Lier, Belgium