• Stream
  • Portfolio
  • About
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Render van een mogelijke functie
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Render van een mogelijke functie
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Render van een mogelijke functie
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Schets van aansluiting membraan-staaf
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Maquette
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Spanningen in het membraan en normaalkrachten in de kabels en staven.
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Spanningen in het membraan en normaalkrachten in de kabels en staven.
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Spanningen in het membraan en normaalkrachten in de kabels en staven.
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Planzicht
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Zijaanzichten
Examenopdracht VAC (bachelor 3) - Voor-/achteraanzicht
Zelfopspannende Hypbar - Proof of concept maquette
Zelfopspannende Hypbar - Proof of concept maquette
Zelfopspannende Hypbar - Proof of concept maquette
Zelfopspannende Hypbar - Proof of concept maquette
Zelfopspannende Hypbar - Proof of concept maquette
Deployable VUB - Dit is een maquette van de VUB. Met deze opstelling waren er nog enkele problemen. Daarom werd ons gevraagd deze constructie na te rekenen en na te denken over de knopen.
Deployable VUB - Spanningen in het membraan en krachten in de staven.
Deployable VUB - Windbelasting 0,5kN/m2
Deployable VUB - Proof of concept van knooppunt. Het was de bedoeling een knoop te ontwerpen die volledig dicht kon plooien, zodat de structuur volledig kan worden opgeplooid.
Deployable VUB - Proof of concept van knooppunt. Het was de bedoeling een knoop te ontwerpen die volledig dicht kon plooien, zodat de structuur volledig kan worden opgeplooid.
Deployable VUB - Proof of concept van knooppunt. Het was de bedoeling een knoop te ontwerpen die volledig dicht kon plooien, zodat de structuur volledig kan worden opgeplooid. Gesloten toestand.
Examen VAC 2 (master 1) - In deze examenopdracht was het de bedoeling een geodesic dome te ontwerpen en berekenen in navolging van Buckminster Fuller met als randvoorwaarde een opgelegde overspanning + wind en sneeuwbelasting.
Examen VAC 2 (master 1) - Spanningsverdeling t.g.v. het eigengewicht, de sneeuwbelsting en de windbelasting m.b.v. EASY. Ook de vervormingen t.g.v. deze belastingen werden bepaald.
Examen VAC 2 (master 1) - Visualisatie van de uiteindelijke koepel.
Vorm Actieve Constructies
Bert Belmans
Portfolio Lier, Belgium