gLike
exhibition

2013. gada vasara Liepaja bija skatama izstade "trallalla". 2014. gada 22. februari Riga, "Get Smart Cafe" tiks atklata mazizstade "Trallalla lielpilseta". Stasts ir šads: atbrauca kafejnicas radoša direktore Anita atpusties no lielpilsetas dunonas uz Liepaju. Sirsnigu sarunu laika, kad likas visas temas jau apspriestas, vina ta starpcitu ieteicas: nu, Agnes, paradi kadus savus darbus... Un tad tik sakas!!! Vairakkartigu atlasi izgajušie darbi nu skatami lielpilseta un ar savu krasziedu prieces kafejnicas
Vairak par Agnesi un vinas aktivitatem iespejams uzzinat majas lapa www.terra-tiliae.lv
Projekta "MatisONEs makslas geografija" bildes skatamas MatisONE info lapa iekš facebook.

View Website