Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
Autumn/Winter 2009/10 Photo: Ivian Kan Mujezinoviæ Model: Petra Jurjec Design: niOka by Nika Ravnik
fINAL sKETCHES
gLike
LoLoDiOrRo

LoLoDiOrRo

Nika Ravnik
Fashion and Textile Design Ljubljana, Slovenia