• Stream
  • Portfolio
  • About
Architects:
Yuriy Shalatskiy
Oleksandr Lyga
Visualizer: Oleksandr Lyga, Olia Pietunova

View more:
https://www.behance.net/gallery/25088977/Apartment-in-Kyiv
Apartment in Kyiv

Architects:
Yuriy Shalatskiy
Oleksandr Lyga
Visualizer: Oleksandr Lyga, Olia Pietunova

View more:
https://www.behance.net/gallery/25088977/Apartment-in-Kyiv

View Website
Olga Pietunova
Architect Kyiv, Ukraine