gLike
LIFE LIGHT

Collaboration with Wang Xinwei

Seal XI ZHENG
UX researcher and industrial designer Hong Kong, Hong Kong