2014 LINE TAIWAN ROADSHOW
Stanley Huang
Art Director Taipei, Taiwan