MYPOLARICE

Een stuk ijs van een smeltende gletsjer naar Nederland halen - dat was het idee van Teun Castelein en Coralie Vogelaar. Met hun project MyPolarIce tonen ze overtuigend hoe onze pogingen om de natuur te redden zowel zinloos als belangwekkend zijn. Het poolijs is tachtigduizend jaar oud, opgehaald uit Groenland van een gletsjer die als monument op de Unesco Wereld erfgoedlijst staat. Zoals we de panda redden door hem naar dierentuin te brengen, zo zal de poolkap geconserveerd worden door hem te transporteren naar onze vrieskist. Dat het halen van het ijs fossiele brandstoffen kost en dus juist tot smelten van de poolkap leidt, beseffen de kunstenaars. Ze brengen daarmee voor de koper een wereldprobleem terug tot handformaat: doe ik er goed aan zo'n stuk te kopen, zodat mijn kleinkinderen nog poolijs kunnen zien? Of kleeft er aan elke poging om iets goeds te doen weer een nadeel, waardoor je haast beter passief kunt blijven?

View Website
Teun Castelein
Social Dreamer Amsterdam, Netherlands