CHI E' vprog.it
EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA DELLA LAVORAZIONE DEL VETRO CAVO - L'evoluzione della tecnologia della lavorazione del vetro cavo, raccontata attraverso i brevetti inventati da Vittore Giraudo / vprog.it
View PDF
vprog.IT ITA/ENG presentation
View PDF
gLike
vprog IT ENGINEERING PRESENTATION