gLike
Medium Clash 2010

Inštalácia Medium Clash je mojou bakalárskou prácou a zároven experimentom, kde sa miešajú dve rozdielne médiá - médium malby a médium elektronické. Na velkom plátne je zobrazený statický príbeh komixovým spôsobom. Rozanimovaním príbehu sa do statickej situácie dostáva pohyb. Kombinovaním plátna s malbou a animáciou premietnutou na toto plátno vzniká zmäs rozvibrovaných obrazov. Statické sa stáva pohyblivým a projekcia premietaná na malbu stráca svoju konkrétnost. Vzniká mediálny šum.