1. /
  2. /
  3. /
  4. Update
About

V mojej tvorbe sa venujem rôznorodým témam a aj výtvaný jazyk je pri každom projekte iný - prispôsobený námetu, ktorý spracovávam. Ako najväčšie vizuálne inšpiračné zdroje sa objavujú komix, folklór a ľudová tvorba. Ako východisko pri tvorbe je pre mňa dôležitý výskum, proces tvorby a experiment. často využívam sociálne prieskumy môjho okolia. Nepracujem s vnútornou intimitou, ale skôr spracovávam témy spoločenské. Zaoberám sa generačnými problémami mojich vrstovníkov, kde skúmam napríklad tridsiatnícku večnú mladosť a ich odmietanie stárnutia a zastabilizovávania sa. Taktiež dlhodobo hľadám podobu súčasného slovenského folklóru. Využitím formálneho jazyka, akí používali naši predkovia pri ich výtvarnom prejave no s prvkami súčasnej doby. Ľudová tvorba Slovákov idealizuje a ja sa snažím túto ich podobu ukázať bez príkras. V dnešnej dobe, kedy vrcholia v spoločnosti témy rasizmu a narastajúce fašistické tendencie považujem za nutné spracovávanie aj takýchto tém, aby neustále rezonovali a boli varovaním.

Awards

2013 - ESSL art award nominee 2014 - TATRA bank art award for young artist

Experience & Education