gLike
Memories 2010

Projekt Memories je o zaznamenávaní spomienok. Denníkovým spôsobom som zaznamenávala svoje každodenné zážitky, situácie a udalosti, ktoré zobrazovali moju aktuálne ukladanie spomienok. Ako kontrast k nástenným kresbám boli drevené dosky, na ktoré boli premalované fotografie z môjho detstva. Sú to spomienky sprostredkované len fotografiou. Prekryté sadrou a následne "archeologickým" spôsobom odokrývané a tým nájdené staré zabudnuté momenty z detstva.
Malby v miestnosti nakoniec premalované bielou farbou, ako symbolické zatretie dalšich spomienok.