gLike
SPIEVANKY

Môj spevník slovenských ludových piesní. Z kresieb vznikla autorská kniha, ktorá bola súcastou výstavy Krv v Národnej galérii.